Mirëseerdhët

Nëse tashmë jeni i regjistruar në efiling mund të hyni në sistem. Në të kundërt duhet të regjistroheni që të hyni në sistem.Regjistro

Jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave Për Individët?

Ju lutemi, për një regjistrim të ri ose për hyrje për herë të parë në sistem Regjistrohuni këtu

Nëse nuk jeni nënshtetas Shqiptar, duhet të drejtoheni në zyrën më të afërt tatimore për tu regjistruar!

Emri i Përdoruesit
Fjalëkalimi
Gjuha