Ju lutemi, plotësoni të dhënat tuaja personale

Numri Personal *
Numri i Kartës së Identitetit *
Emri *
Atësia *
Mbiemri *
Mëmësia *
Data e Lindjes *
Zyra Tatimore *
Adresa e Postës Elektronike (e-mail) *
Numri i Telefonit
*
*
Fjalëkalimi duhet të plotësoje kushtet më poshtë:
1. Duhet të jetë të paktën 8 karaktere i gjatë
2. Duhet të përmbajë të paktën një numër.
3. Duhet të përmbajë të paktën një gërmë kapitale dhe një jo-kapitale.
 

Pasi jeni regjistruar, mund të hyni në eFiling!
Emri juaj i përdoruesit do të jetë numri juaj personal dhe fjalëkalimi juaj do të jetë fjalëkalimi që keni vendosur në këtë formë!

Kthehu Prapa